Rada Techniczna nr 105

W dniu 24 maja 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 105.

 1. Realizowane roboty wykorzystywały 25 tymczasowych organizacji ruchu:
  • 10 to wjazdy i wyjazdy,
  • 2 – roboty mostowe,
  • 6 – roboty drogowe,
  • 2 bypassy,
  • 4 zamknięcia
  • 1 wahadło.
 2. Wykonawca przekazał, że otrzymał zatwierdzenie projektu organizacji ruchu związanego z zamknięciem Węzła Olesno. Na przyszły tydzień planowane jest wdrożenie tej dokumentacji w życie.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że roboty są jakościowo prowadzone dobrze.
 4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że co do jakości prac nie ma uwag.
 5. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że realizowane są roboty, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową głównie na kanale 34, 35, 36 i 37, w rejonie zbiorka ZR-14 i ZR-15, km 19+700 – 19+970. W poprzednim tygodniu jedna brygada kończyła roboty na kanale deszczowym nr 5 i w tym tygodniu przygotowywała je dla drogowców pod dalsze prace.
 6. Omówiono sprawy techniczne, w tym roboty, które kolidują ze sobą, jeśli chodzi o zakres (drogowe/mostowe/branżowe) w celu stworzenia spójnego harmonogramu prac.
 7. Omówiono temat próbnych obciążeń obiektów.
 8. Główna Technolog przekazała, że badania kontrolne są zgłaszane na bieżąco i wszystkie wyniki są monitorowane, zarówno z części drogowej jak i mostowej.
 9. Omówiono sprawy finansowe.
 10. Postęp prac