Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

www.gov.pl/web/gddkia

Za realizację kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

www.gov.pl/web/gddkia-opole

Kierownik Projektu: Arkadiusz Nazarko

tel. +48 728 841 750

e-mail: anazarko@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu

Lafrentz Polska Sp. z o.o.

www.lafrentz.pl

Inżynier kontraktu: Jolanta Szal

ul. Strażacka 3a, 46-300 Łomnica
tel. +48 532 201 130

e-mail: biuro.olesno@lafrentz.pl

Wykonawca

Lider

Mirbud S.A.  

www.mirbud.pl

Partner

Kobylarnia S.A.

www.kobylarnia.pl

Kierownik Budowy: Szymon Korycki

ul. Kościuszki 14, 46-300 Olesno
tel.

sekretariats11@mirbud.pl

Biuro Projektowe

Biuro Projektowe Trakt sp. z o.o. sp. k.

www.trakt.eu

Instytucje zaangażowane w realizację projektu