Kamienie milowe

  • Kamień milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID.
  • Kamień milowy nr 2 – wykonane w terminie 24 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Kamienie milowe zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie.