Zakres robót

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy

Przekrój budowany2+1 – na odc. od początku obwodnicy do skrzyżowania z drogą woj. 426
1×2 – na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 426 do końca obwodnicy
Klasa techniczna drogiGP
Prędkość projektowa Vp80 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu– dla przekroju 1/2 – 2×3,5 m
– dla przekroju 1/2+1- 3×3,5m
Pas separacyjny wraz z opaskami– 1,2 m dla przekroju 2+1
– bez opasek wew. o nawierzchni brukowanej obramowanej krawężnikiem najazdowym z odkryciem
+4cm ponad warstwę ścieralną
Szerokość opaski0,5 m
Szerokość pobocza gruntowegomin. 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska
Kategoria ruchuKR5
Nośność nawierzchni115 kN/oś
Skrajnia pionowa4,90m
Pochylenie poprzeczne jezdni2,5%
W pasie separacyjnym przejazd awaryjny
na potrzeby ratownictwa
– nawierzchnia bitumiczna;
– nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;
– długość przejazdu – 90 m;
– konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Skrzyżowanie istniejącej drogi krajowej nr 40 z projektowaną północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle (Śródmieście) – Pyskowice, Kędzierzyn – Koźle (Prudnik) – Pyskowice, Kędzierzyn – Koźle (Prudnik) – Kędzierzyn – Koźle (Śródmieście). W obrębie skrzyżowania zachodzi konieczność dokonania korekty przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 40 na długości około 250 m. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 40 z północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla wykonane zostanie w postaci trójwlotowego ronda turbinowego typu średniego.
Parametry projektowanego ronda:

 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda dwupasowa o szerokości około 2×5,0 m,
 • opaska wewnętrzna szerokości – min. 1,80 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego – 2,0m,
 • dla relacji skrętnych w kierunku projektowanej obwodnicy zaprojektować elementy ronda turbinowego,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.

Skrzyżowanie północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z Łącznikiem Blachownia Łącznik Blachownia Droga będzie krzyżować się z północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla w rejonie km 5+220. Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle – Pyskowice, Kędzierzyn – Koźle – Łącznik Blachownia, Pyskowice – Łącznik Blachownia. W obrębie skrzyżowania wybudowany zostanie odcinek Łącznika Blachownia o długości około 100 m oraz zjazd z ronda na drogę serwisową długości około 100 m. Skrzyżowanie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z Łącznikiem Blachownia będzie trójwlotowym rondem jednopasowym wyposażonym w wyspy dzielące o nawierzchni brukowanej, które na kierunku projektowanej obwodnicy mają pełnić funkcję uspokojenia ruchu.
Parametry projektowanego ronda:

 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda jednopasowa o szerokości około 6,0 m,
 • opaska wewnętrzna szerokości min. 1,0 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego – 2,0m,
 • dla relacji skrętnych w kierunku projektowanej obwodnicy zaprojektować elementy ronda turbinowego,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.

Skrzyżowanie północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą wojewódzką nr 426 Droga wojewódzka nr 426 będzie krzyżować się z północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla w rejonie km 6+750. Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle – Zalesie Śląskie, Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice, Zalesie Śląskie – Sławięcice. W obrębie skrzyżowania wykonana zostanie korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 426 na długości około 450 m. W ramach korekty przebiegu drogi wojewódzkiej zapewnione zostanie prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego. Skrzyżowanie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą wojewódzką nr 426 będzie czterowlotowym rondem jednopasowym wyposażonym w wyspy dzielące o nawierzchni brukowanej, które na kierunku projektowanej obwodnicy mają pełnić funkcję uspokojenia ruchu.
Parametry projektowanego ronda:

 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda jednopasowa o szerokości około 6,0 m,
 • paska wewnętrzna szerokości min. 1,0 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego – 2,0m,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.

Skrzyżowanie północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą powiatową DP 1461 Droga powiatowa nr 1461 będzie krzyżować się z północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla w rejonie km 11+190. Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle – Jaryszów, Kędzierzyn – Koźle – Ujazd, Jaryszów – Ujazd. W obrębie skrzyżowania wykonana zostanie korekta przebiegu drogi powiatowej nr 1461 wraz z dostosowaniem jej przekroju do drogi klasy G na długości około 250 m. W ramach korekty przebiegu drogi wojewódzkiej zapewnione zostanie prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego. Skrzyżowanie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą powiatową będzie czterowlotowym rondem jednopasowym wyposażonym w wyspy dzielące o nawierzchni brukowanej, które na kierunku projektowanej obwodnicy mają pełnić funkcję uspokojenia ruchu.
Parametry projektowanego ronda:

 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda jednopasowa o szerokości około 6,0 m,
 • paska wewnętrzna szerokości min. 1,0 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego – 2,0 -4,0 m,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.

Włączenie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla do istniejącej drogi krajowej nr 40 – koniec obwodnicy Obwodnica włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 40 w km ok 14+600 (w 86+417 kilometraż istniejącej DK40). W obrębie obwodnicy wykonana zostanie korekta przebiegu drogi krajowej na długości około 550 m. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) zapewnione zostanie prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego o szerokości min. 3,0m i wykonanie drogi obsługującej dojazd do działki nr 2104/5.