Obwodnica – oddanie do ruchu

Zgodnie z Umową z Wykonawcą nr 83/2018 z dnia 20.05.2019r budowa obwodnicy Olesna w ciągu DK 11 (S11) została ukończona. Uroczyste otwarcie obwodnicy i oddanie jej do ruchu odbyło się dnia 24.07.2023 r.