Informacja dot. drogi gminnej

W dniu 16 grudnia 2022 r. została oddana do użytkowania droga gminna łącząca miejscowości Ciarka z Kolonia Ciarki.