Rada Budowy nr 39

  1. W dniu 06 września 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 39.
  2. Postęp robót: