Rada Techniczna nr 116

  1. W dniu 30 sierpnia 2022r. odbyła się 116 Rada Techniczna. 
  2. W dniu 01 września 2022r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na DW 487 (rondo R-02 i R-03 w km 10+000 trasy głównej S11. 
  3. Postęp robót