Rada Techniczna nr 114

W dniu 16 sierpnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 114.

 1. Wykonawca zgłosił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu zamiar przystąpienia do użytkowania wiaduktu drogowego WD-1 w ciągu drogi gminnej.
 2. Wykonawca zgłosił do WIOŚ w Opolu  zamiar przystąpienia do użytkowania wiaduktu drogowego WD-7 w ciągu drogi gminnej.
 3. Wykonawca zgłosił wszystkie zmiany w Tymczasowej Organizacji Ruchu i powołał Komisję Odbioru TOR.
 4. Wykonawca wprowadził kolejny etap organizacji ruchu na rondzie R1. Sumaryczność dla czynnych organizacji wynosi 25. W bieżącym tygodniu zaplanowane jest wprowadzenie organizacji ruchu dla zasilania R4 wzdłuż DK11.
 5. Główny Inspektor Drogowy poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to ich jakość jest dobra. Inspektor dla przypomnienia przekazał, że należy dbać o wszystkie elementy TOR – na ul. Wydzieracz uzupełnianie braków nawierzchni tymczasowej, to samo w przypadku objazdu przez las dla Węzła Olesno.
 6. Inspektor Mostowy przekazał, że do prowadzonych prac nie ma nowych uwag.
 7. Inspektor Sanitarny przekazał, że prace przy kanalizacji deszczowej trwają zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę. Odcinki głównie w km 0+600-3+300. Trwają prace przy kanale i montażu wpustów, przy zbiornikach retencyjnych 13, 6, 15 oraz 9 (wykopy).
 8. Omówiono tematy związane z jakością prac.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe
 11. Postęp prac