Rada Budowy nr 38

W dniu 09 sierpnia 2022 odbyła się Rada Budowy nr 38.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 83,88%.
 2. Etap realizacji – zaawansowanie finansowe – 53,24%.
 3. Zamawiający w minionym miesiącu  przekazał uczestnikom realizowanej inwestycji pismo z Departamentu Budżetu i Środków Unijnych informujące , że dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna w dniu 08 lipca 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 4. Konsultant ze swojej strony przygotowuje broszurę informacyjną i jest w trakcie uzgadniania formy i treści.
 5. Dyrektor Kontraktu, jako Pełnomocnik Inwestora, rozpoczął w minionym miesiącu procedurę oddania do użytkowania wiaduktu WD-8B1.
 6. W miesiącu lipcu odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada Techniczna nr 110 z dnia 12.07.2022r., Rada Techniczna nr 111 z dnia 19.07.2022r., Rada Techniczna nr 112 z dnia 26.07.2022r.
 7. W minionym miesiącu spotkania robocze m.in.: kilka spotkań dotyczących jakości, Rada Roszczeń nr 21 w dniu 08.07.22, z których zostały spisane notatki oraz protokoły.
 8. Kierownik Budowy przekazał, że w okresie miesiąca lipca realizacja robót na budowie Obwodnicy Olesna realizowana była z wykorzystaniem średnio 402 osób w terenie, 36 kadry inżynierskiej oraz średnia ilość na budowie jednostek sprzętowych to 217 i nadzór autorski.
 9. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że realizacja robót w zeszłym miesiącu odbywała się z wykorzystaniem 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Kierownik Budowy poinformował, że wszystkie siły skupione są w tej chwili na obiekcie WD- 1, żeby móc oddać obiekt do końca roku i przywrócić ruch z objazdu.
 11. Omówiono tematy procedowane roszczeniami.
 12. W lipcu Wykonawca kontynuował wykonywanie warstw podbudowy z kruszywa na przygotowanych frontach robót, przygotowując tym samym kolejne odcinki pod układanie warstw bitumicznych. Przeprowadzane były badania kontrolne podbudowy pomocniczej i zasadniczej z kruszywa oraz pobory mm-a celem weryfikacji stałości produkcji mieszanki. Ze wszystkich przeprowadzanych badań Wykonawca przedkładał do Inżyniera sprawozdania.
 13. W dniu 08.07.22 odbyło się spotkanie jakościowe, na którym omówiono wyniki badań kontrolnych i uzgodniono dalsze działania.
 14. Omówiono sprawy finansowe.
 15. Postęp prac: