Rada Techniczna nr 113

W dniu 2 sierpnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 113.

  1. W dniu 26.07.2022 r. o godz. 12.00 odbyło się spotkanie w lokalizacji ronda R-4 celem udostępnienia Wykonawcy zadania fragmentu pasa drogowego DK 11 na terenie zarządzanym bezpośrednio przez Rejon Lubliniec GDDKiA O/Katowice, z czego został spisany protokół.
  2. Główny Inspektor Drogowy, poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to jakość prowadzonych robót jest dobra.
  3. Inspektor przypomniał o utrzymaniu dróg publicznych na wszystkich elementach, gdzie są zorganizowane wyjazdy i wjazdy na budowę.
  4. Inspektor Mostowy potwierdził zakres robót, który został przedstawiony przez Kierownika Budowy. Inspektor zwrócił uwagę, dotyczącą przygotowania i odbioru robót zanikających – szczególnie zbrojenia.
  5. Inspektor Sanitarny potwierdził realizację robót, którą przedstawił Kierownik Budowy. Ekipy intensywnie prowadzą prace na kanalizacji, przy kanałach 37, 26, 46 oraz przy montażu wpustów żeliwnych.
  6. Wykonawca wystąpił z Wnioskiem o PŚP o  płatność – do 80% wartości Aneksu nr 4.
  7. Zgodnie z informacją przekazaną na ostatniej Radzie Technicznej, Inżynier przekazała Wykonawcy w dniu 26.07.22r. oficjalnie pisemne uzgodnienie od Zamawiającego – dla których obiektów zabezpieczenia będą wymagane na barierach.
  8. Omówiono tematy związane z wojną w Ukrainie.
  9. Omówiono tematy finansowe.
  10. Postęp prac: