Rada Techniczna nr 112

W dniu 26 lipca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 112.

 1. Zamawiający, zgodnie z podaną na poprzedniej Radzie Technicznej informacją, przekazał uczestnikom realizowanej inwestycji pismo z Departamentu Budżetu i Środków Unijnych informujące, że dla projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna w dniu 08 lipcu 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 2. W związku z udzieleniem dofinansowania niezbędne jest przygotowanie tablic informacyjnych oraz umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
 3. Obowiązuje 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren. Z dużych organizacji ruchu, które są jeszcze zaplanowane na kolejne etapy to:
  • na koniec sierpnia – rondo R4,
  • początek września – przełożenie ruchu na WD8-B, jeżeli uzyskane zostanie pozwolenie na użytkowanie tego obiektu,
  • rondo R1 – w sierpniu będzie planowane, aby przepiąć ruch starej DK11 na już nowy ślad nowo projektowanej S11, z wykorzystaniem ronda R1
 4. Główny Inspektor Drogowy, poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty drogowe to są one prowadzone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę programem. Nie ma większych uwag co do jakości robót, wszystkie uwagi dotyczące prowadzonych robót są na bieżąco przekazywane bezpośrednio kierownikom odcinków w trakcie wizytacji na budowie.
 5. Inspektor Mostowy potwierdził wykonanie i przebieg robót, który został przedstawiony przez Kierownika Budowy.
 6. Inspektor Sanitarny potwierdził realizację robót, którą przedstawił Kierownik Budowy. W kanalizacji deszczowej montowane są studzienki i wpusty na kolejnych odcinkach, realizowane są zbiorniki 5.1 i 6.
 7. Procedowane jest roszczenie związane z opóźnieniem w przekazaniu działek będących w zarządzie PKP PLK.
 8. Dyrektor Kontraktu poinformował, że na dzień wczorajszy cena baryłki wynosiła 99,02 dolara, zmiana w stosunku do poprzedniego wynosi 4,26 dolara na baryłce, czyli -4,12%.
 9. Omówiono inne nadzwyczajne zmiany cen materiałów (wzrosty cen).
 10. Omówiono terminy i miejsca przeprowadzenia badań arbitrażowych.
 11. Inspektor Branży drogowej uszczegółowił, że nowa zatwierdzona WMB zlokalizowana jest w Oleśnie przy strefie ekonomicznej, przy ulicy Leśnej. Jest to trzecia Wytwórnia Mas Bitumicznych.
 12. Postęp prac: