Rada Techniczna nr 111

W dniu 19 lipca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 111.

  1. Zamawiający poinformował uczestników realizowanej inwestycji, że została podpisana UoD (umowa o dofinansowanie) dla obwodnicy Olesna.
  2. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy.
  3. Inspektor Drogowy poinformował, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót w odcinkach sekcji I, II i III.
  4. Inspektor Mostowy poinformował, że nie ma uwag do postępu robót.
  5. Inspektor Sanitarny przekazał że kanalizacja deszczowa jest systematycznie wykonywana oraz montowane są włazy żeliwne na odcinku pomiędzy km 14+000 a 19+000. Realizowane są roboty przy zbiorniku ZR-6 w km 6+300 i ZR-5.1 w km 4+600. Realizowany jest także drenaż. Inspektor nie wniósł uwag, co do jakości prac.
  6. Kierownik Projektu przypomniał o harmonogramie diagnostyki dla warstwy wiążącej.
  7. Omówiono temat recept na mieszanki mineralno-asfaltowe.
  8. Omówiono roszczenia i sprawy finansowe.
  9. Postęp prac: