Rada Techniczna nr 110

W dniu 12 lipca 2022r.odbyła się Rada Techniczna nr 110.

  1. Wykonawca zawiadomił o planowanym na dzień 12.07.22r. rozpoczęciu robót związanych z wykonaniem ogrodzenia stałego trasy głównej.
  2. Zamawiający przesłał pismo do Urzędu Miejskiego w Oleśnie z informacją, że prace związane z realizacją linii kablowych niskiego napięcia(przyłącza) na potrzeby zasilania pompowni wód opadowych, oświetlenia drogowego węzła „Olesno” oraz urządzeń systemu zarządzania ruchem – związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej S11 – zostały zakończone.
  3. Inspektor Drogowy poinformował, że rano zrobił przejazd przez budowę i nie ma zastrzeżeń, co do utrzymania dróg użytku publicznego.
  4. Inspektor Robót Mostowych zwrócił uwagę na sprawy mobilizacji Wykonawcy do wykonywania robót specjalistycznych – dotyczy to muru z gruntu zbrojonego. Niezbędne jest wykonanie wszystkich badań.
  5. Inspektor Sanitarny poinformował, że jeśli chodzi o zbiorniki i kanały hydrotechniczne to Wykonawca jest blisko zakończenia robót na zbiorniku 5.1.
  6. W dniu 08.07.22r. odbyło się spotkanie jakościowe, na którym omówiono wyniki badań mieszanek bitumicznych.
  7. Wykonawca przedłożył nowe recepty na podbudowę zasadniczą oraz zgłosił nową Wytwórnię Masy bitumicznej Drogbud Larix- w Oleśnie.
  8. Omówiono sprawy finansowe
  9. Postęp prac: