Rada Budowy nr 37

W dniu 5 lipca 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 37.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 81,26%.
 2. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc czerwiec w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 3. Zamawiający w minionym miesiącu przekazywał Wykonawcy korespondencję od Tauron Dystrybucja bezpośrednio związaną z ukończeniem robót związanych z wykonaniem przyłącza dla zasilania oświetlenia na rondzie R4 oraz pompowni wód deszczowych.
 4. Wykonawca w minionym miesiącu wprowadził duże zmiany w Tymczasowej Organizacji Ruchu. Dotyczyły one między innymi:
  • zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna i co za tym idzie wprowadzenia objazdu
  • wprowadzenia ruchu wahadłowego w m. Ciarka, w związku z budową ronda R1 i włączeniem się do istniejącej DK11
  • przełożenia ruchu na część wybudowanego ronda R4 w związku z budową jego drugiej części oraz łącznicy do projektowanej S11
 5. W minionym miesiącu również odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 6. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o  ocenę robót drogowych to nie ma większych uwag. Są drobne tematy, które na bieżąco są rozwiązywane przez Kierowników poszczególnych odcinków.
 7. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że przedstawiona przez KB realizacja na poszczególnych obiektach jest zgodna z tym co dzieje się na budowie. Jeżeli chodzi o wykonanie robót pod względem specjalistycznym i zachowanie specyfikacji to nie ma zastrzeżeń.
 8. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że większość robót jest zakończona. Inspektor nie ma uwag, co do jakości prac, nie zauważył też opóźnień. Ekipy pracują na kanałach D-30, D-10, D-1. Trwają również prace przy zbiorniku 5.1 – dociążenie, w planie jest zbiornik nr 6 i 13. Z zakresu melioracji zrobiony jest odcinek w km 4+450 – 5+200 i na km 23 trwają prace. Przy rowach R-9 i R-Ż trwają prace końcowe.
 9. Omówiono stan procedowania roszczeń.
 10. Na bieżąco prowadzone są badania kontrolne z części drogowej i mostowej. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne tempo robót jest duże jak również ilość   wykonywanych badań kontrolnych z zakresu drogowego, mostowego i branżowego jest dobra.
 11. Omówiono sprawy finansowe
 12. Postęp prac: