Rada Techniczna nr 109

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 109.

  1. Zamawiający przekazał dokumentację w zakresie zakończenia prac związanych z wykonaniem przyłącza zasilania oświetlenia drogowego ronda R4.
  2. Wykonawca zawiadomił o wprowadzeniu nowej TOR – w związku z budową ronda R4 oraz łącznicy do projektowanej S11. Planowane wprowadzenie w dniu dzisiejszym (28.06.22r.)
  3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jeżeli chodzi o roboty drogowe to jakość prowadzonych robót drogowych, bieżąca jest dobra.
  4. Siatki ogrodzeniowe w trybie ciągłym będą realizowane, a nadzór środowiskowy czuwa nad tym, aby prace przebiegały prawidłowo.
  5. Inspektor Sanitarny potwierdził roboty przy zbiornikach retencyjnych 5, 1 i 15, w przebiegu 4 + 600 i 19+900 oraz w kilku odcinkach kończone są kanały deszczowe z montażem wpustów.
  6. Minionym tygodniu zostały wykonane odwierty rdzeniowe w konstrukcji ustroju nośnego na obiektach WS-3 i MS-14. Próbki zostały poddane badaniu mrozoodporności.
  7. W zeszły piątek, tj. 24.06 został wykonany zarób z SMA, w pierwszej kolejności wykonana została połówka ronda R-4 oraz łącznik .  Podczas robót pobrano mieszankę do badań kontrolnych.
  8. Omówione zostały sprawy finansowe.
  9. Postęp robót: