Rada Techniczna nr 108

W dniu 21 czerwca 2022 r. odbyła się Rada Techniczna nr 108.

 1. Omówione zostały sprawy organizacyjno-administracyjne.
 2. Omówiono obowiązującą i planowaną organizację ruchu – 25 tymczasowych organizacji, w tym dwie nowe organizacje: koniec drogi DP-13 z wpięciem do DK11 oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego w celu skończenia przepustu w km 1+100 oraz włączenia drogi DP13 do istniejącej DK11.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jakość prowadzonych robót jest dobra. Inspektor przypominał o utrzymywaniu TOR we wszystkich elementach tzn. na Wydzieraczu i WD-16.
 4. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że roboty prowadzone są w sposób prawidłowy i nie ma zastrzeżeń do jakości. Inspektor przekazał, żeby zwrócić szczególną uwagę na obiekty WS-5 i WS-23.
 5. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych nie miał żadnych technicznych uwag, co do sposobu oraz jakości prowadzonych prac.
 6. Inżynier poinformowała, że w dalszym ciągu trwają prace Komisji Odbioru Robót dotyczące realizacji prac związanych z Aneksem Nr 4 (wywóz i utylizacja śmieci).
 7. Omówiono tematy związane z trwającą w Ukrainie wojną, które wpływają na realizację inwestycji.
 8. Omówiono sprawy dot. jakości MMA oraz mrozoodporności ustroju nośnego obiektów.
 9. Zaplanowano odcinek próbny z SMA.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono sprawy związane z Podwykonawcami, Dostawcami oraz Usługodawcami.
 12. Postęp robót