Rada Techniczna nr 107

W dniu 14 czerwca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 107.

  1. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy.
  2. Realizowane roboty prowadzone są cały czas w oparciu o 25 tymczasowych organizacji ruchu wyniesionych w teren. W tym tygodniu zgłoszona została jedna organizacja na przyszły tydzień, która dotyczy zasilań na drodze wojewódzkiej.
  3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że przypomina o utrzymywaniu TOR na Wydzieraczu. Inspektor zaznaczył, że prosi o pieczołowite i staranne utrzymywanie tej  drogi.
  4. Inspektor Nadzoru Robót Mostowych przekazał, że co do przebiegu robót przekazanych przez KB w zakresie robót mostowych potwierdza ich realizację w sposób nie budzący zastrzeżeń.
  5. Inspektor Nadzoru Robót Branżowych ocenił postęp prac na 80% możliwości i zachęcił do zwiększenia tempa.
  6. Omówiono sprawy problemowe: rdestowiec, utylizacja śmieci, przekazanie działek będących w zarządzie spółki kolejowej.
  7. Omówiono sprawy jakościowe (odwierty w konstrukcji z betonu, zaroby próbne na SMA, asfalt lany).
  8. Omówiono sprawy finansowe.
  9. Omówiono roszczenia.