Rada Budowy nr 36

W dniu 07 czerwca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 36.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc maj w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 2. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 78,71%.
 3. Wykonawca w minionym miesiącu zlikwidował przejazd bypassem i udostępnił przejazd pod obiektem WS3, po „starej” DK11, który dobrze funkcjonuje.
 4. Wykonawca/Projektant otrzymał od Marszałka Woj. Opolskiego decyzję zatwierdzającą TOR zamknięcia odcinka DW 487 i DP 1934  na granicy Olesna, w związku z zamknięciem ww. dróg wyznaczeniem dwóch objazdów:
  • dla pojazdów o DMC do 3,5 t – poprzez Kolonię Biskupską, Biskupice oraz ul. Biskupicką i drogę leśną (z wyłączeniem służb miejskich, komunikacji zbiorowej i Nadleśnictwa Olesno),
  • dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t – przez Olesno (DK 11), Kluczbork (DK 42, DK 45) do Gorzowa Śląskiego.
 5. W miesiącu maju odbyły się trzy Rady Techniczne.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej i Drogowej przekazał, że na sekcji IV roboty drogowe są prowadzone w zadowalającym tempie.
 7. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że tempo prac idzie sprawnie.
 8. Przedstawiciel Zamawiającego przekazał, że widzi postęp prac.
 9. Omówiono trudności techniczno-organizacyjne.
 10. Omówiono tematy procedowane roszczeniami.
 11. Omówiono wpływ wojny w Ukrainie na realizację kontraktu.
 12. W  maju tempo robót sie zwiększyło i zwiększyła się również ilość wykonywanych badań kontrolnych z zakresu drogowego, mostowego i branżowego dzięki sprzyjającej pogodzie.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac: