Rada Budowy nr 35

W dniu 10 maja 2022 odbyła się Rada Budowy nr 35.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 76,08%.
 2. Procedowany jest projekt Stałej Organizacji Ruchu.
 3. W minionym miesiącu odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji oraz spotkań dotyczących jakości, roszczeń i problemów na budowie.
 4. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że realizacja robót w zeszłym miesiącu odbywała się z wykorzystaniem 25 organizacji ruchu wyniesionych w teren. Z dużych planowanych organizacji ruchu planowanych do wprowadzenia w maju mających bezpośredni wpływ na ruch cywilny to jest to puszczenie ruchu pod obiektem WS-3, czyli likwidacja bypassu okalającego ten obiekt. Dodatkowo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pod koniec miesiąca Wykonawca chciałby przystąpić do zamknięcia całkowitego drogi powiatowej będącej częścią Węzła Olesno i przełożenie ruchu przy WD-9. Terminy są jeszcze procedowane.
 5. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o jakość robót prowadzonych na budowie nie wnosi uwag.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że zasadnicze roboty konstrukcyjne zostały zakończone na praktycznie wszystkich obiektach.
 7. Kierownik Projektu przekazał, że ze swojej strony nie ma uwag po wczorajszym objeździe po terenie budowy. Poprosił Kierownika Budowy o zintensyfikowanie działań związanych z zabezpieczeniem dróg technologicznych (pył i kurz).
 8. Omówiono występujące roszczenia.
 9. Procedowany jest temat zmian w prawie geodezyjnym.
 10. Wyniki badań kontrolnych są na bieżąco monitorowane. W miesiącu sprawozdawczym zlecono 72 badania kontrolne w zakresie prowadzonych Robót.
 11. W dniu 14.04.2022 odbyła się wizytacja w Wytwórni Mas Bitumicznych w Lipiu Śląskim, weryfikacji podległa wytwórnia podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Z wizytacji sporządzono protokół.  
 12. W minionym miesiącu odbyły się dwa przeglądy budowy pod kątem ochrony środowiska.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac: