Rada Techniczna nr 103

W dniu 26.04.2022 odbyła się Rada Techniczna nr 103.

  1. Wykonawca w dniu 25.04.22r. otrzymał od Zamawiającego Klauzulę Rozpatrzenia Projektu Organizacji Ruchu.
  2. Wykonawca systematycznie przekazuje swoje wystąpienia do poszczególnych Zarządców Dróg o uzgodnienia planowanych do wprowadzenia TOR.
  3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych. Drobne tematy na bieżąco są rozwiązywane wspólnie z Kierownikami robót.
  4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to realizowane są one zgodnie z harmonogramem.
  5. Omówione zostały sprawy techniczne.
  6. Omówione zostały sprawy związane z jakością.
  7. Omówione zostały sprawy finansowe.
  8. Postęp robót: