Rada Budowy nr 34

W dniu 12 kwietnia 2022 odbyła się Rada Budowy nr 34.

 1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy + 78 dni) – wynosi 73,54%
 2. W miesiącu marcu, do dnia 15 trwał okres zimowy a od 16.03.22r. rozpoczął się formalnie okres realizacji.
 3. W minionym miesiącu odbyły się trzy Rady Techniczne: Rada Techniczna nr 99 w dniu 01.03.2022r., Rada Techniczna nr 100 w dniu 22.03.2022r., Rada Techniczna nr 101 w dniu 29.03.2022r.
 4. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in.: spotkanie dotyczące jakości i interpretacji wyników badań – dnia 15.03.22r., spotkanie dot. roszczeń i problemów na budowie – 11.03.22r., spotkanie dot.  rdestowca, spotkanie dotyczące PSOR, uwag BRD, z których zostały spisane notatki, a także inne spotkania robocze na budowie.
 5. Główny Inspektor Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o prowadzone roboty to na dzień dzisiejszy nie ma większych uwag co do jakości, wszystkie uwagi jakościowe są drobne związane bezpośrednio z produkcją.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej i Drogowej przekazał, że warstwy konstrukcyjne na sekcji IV dla etapu I są na ukończeniu.
 7. W zakresie realizacji robót Wykonawca potwierdza, że nie występują opóźnienia w stosunku do zakończenia czasookresów wskazanych w harmonogramie.
 8. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej  poinformował, że nie ma uwag co do jakości prowadzonych prac.
 9. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, za wyjątkiem tych ujętych w roszczeniach, są prowadzone na bieżąco.  
 10. Omówione zostały sprawy finansowe oraz roszczenia.
 11. Postęp prac