Rada Techniczna nr 102

W dniu 05 kwietnia 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 102.

 1. W zeszłym tygodniu z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w głównej mierze przez temperatury i opady deszczu oraz śniegu, zostały wstrzymane roboty na następujących asortymentach, które w miarę poprawy warunków będą wznawiane w tym tygodniu:
  • betonowanie kap obiektu WD-8B1 i WD-24
  • izolacja z papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-8B1 i WD-15
  • zasypka inżynierska na obiektach WS-3, WS-5 i MS-27
  • roboty ziemne
  • podbudowa z kruszywa
  • roboty bitumiczne
 2. Realizowane roboty wykorzystują 24 tymczasowe organizacje ruchu. Wprowadzona została jedna nowa TOR – przełożenie ruchu z ulicy Lompy na Dzierżonia powiązane z zamknięciem ul. Lompy na czas montażu ustroju nośnego obiektu WS-25.
 3. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma większych uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych.
 4. Wykonawca rozpoczął wydobycie śmieci z niezinwentaryzowanego wysypiska.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że roboty są prowadzone bez zastrzeżeń.
 6. Przyjęty został Program Robót rewizja 3.
 7. Inżynier Kontraktu przekazała że nie ma uwag do robót prowadzonych w terenie.
 8. Omówiono bieżące sprawy techniczne oraz dotyczące jakości robót.
 9. Omówiono sprawy finansowe i roszczenia.
 10. Postęp robót