Rada Techniczna nr 101

W dniu 29 marca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 101.

  1. Realizowane roboty wykorzystywały 24 tymczasowe organizacje ruchu, z czego 10 to wjazdy i wyjazdy, 2 mostowe, 4 drogowe, 3 bypassy, 4 zamknięcia i 1 wahadło. Na kolejny tydzień zaplanowane jest zamknięcie drogi powiatowej 1949 – droga w miejscowości Łomnica – ulica Lompy. Alternatywnie zostanie otwarta droga pod obiektem 26 – ulica Dzierżona.
  2. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych. Wszelkie uwagi są przekazywane bezpośrednio na budowie i Wykonawca na bieżąco reaguje.
  3. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to potwierdza, że prace przebiegają zgodnie z ustaleniami.
  4. Inżynier Kontraktu przekazała że nie ma uwag do tempa i jakości robót, które są prowadzone.
  5. Inżynier Kontraktu przekazała, że procedura występowania niezidentyfikowanych składowisk śmieci została zakończona.
  6. Inżynier Kontraktu przekazała, że temat występowania rdestowca jest nadal procedowany zamówieniem dodatkowym, który zotanie ostatecznie sfinalizowany zawarciem aneksu (przed przystąpieniem do robót).
  7. Omówione zostały tematy związane z jakością.
  8. Omówione zostały tematy finansowe.