Rada Techniczna nr 100

W dniu 22 marca 2022 odbyła się Rada Techniczna nr 100.

 1. Od 16.03. 22r. zakończyła się przerwa zimowa i rozpoczął się okres realizacji.
 2. W dniu 17.03.22r. Wykonawca przedłożył aktualizację Programu dla etapu Robót rewizja 3.
 3. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania – ustawienie znaków informacyjnych i ostrzegawczych. Wykonawca utrzymuje również drogi dojazdowe wraz z ich odwodnieniem.
 4. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie, nadzór archeologiczny oraz środowiskowy.
 5. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że nie ma uwag jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót drogowych. Wszelkie drobne uwagi są przekazywane bezpośrednio kierownikom robót na budowie.
 6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej potwierdził, że jeżeli chodzi o roboty mostowe to większe roboty na 90% obiektów zostały zakończone oraz przypomniał, że konieczne jest uporządkowanie rejonu obiektów już wykonanych.
 7. Geodeta Nadzoru zaproponował, aby po zakończonym okresie zimowym wykonać kontrolę osnowy realizacyjnej i zbadać jej stan.
 8. W dniu 15.03.2022 odbyło się spotkanie robocze, na którym omówiono bieżące tematy jakościowe. Notatka z przedmiotowego spotkania została rozesłana do weryfikacji.
 9. W dniu 18.03.20222 wykonano  odcinek próbny asfaltu lanego na obiekcie WD-9. Z odcinka pobrano próbki do badań kontrolnych.
 10. Omówiono pozostałe sprawy techniczne
 11. Omówiono sprawy finansowe.
 12. Postęp prac:

Aktualna Tymczasowa Organizacja Ruchu