Rada Budowy nr 33

W dniu 08 marca 2022 odbyła się Rada Budowy nr 33.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc luty w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 2. Inżynier Kontraktu poinformowała, że na dzień 28.02.2022 r.:
  • I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID
  • II Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20.08.2021r.
  • Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 72,18%.
 3. W minionym miesiącu odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 4. W miesiącu lutym, ze względu na okres zimowy (który rozpoczął się 15 grudnia) i zgodnie ze wspólnymi ustaleniami, odbyły się dwie Rady Techniczne.
 5. Oprócz narad kontraktowych odbyło się w minionym miesiącu spotkanie dotyczące jakości i interpretacji wyników badań – dnia 15.02.22r.
 6. Omówiono temat zmian w prawie geodezyjnym.
 7. Inżynier wydała Polecenie Zmiany nr 1 dla „cichej  nawierzchni” oraz Polecenie Zmiany dla ekranów akustycznych.
 8. W minionym miesiącu nie wpłynęły żadne nowe powiadomienia o Roszczeniach od Wykonawcy. Natomiast w dniu 03.03.22r. Wykonawca złożył powiadomienie R36 o Sile Wyższej – wojna w Ukrainie.
 9. Omówiono sprawy administracyjne oraz finansowe.
 10. Postęp prac: