Rada Techniczna nr 99

W dniu 01 marca 2022 odbyła się Rada Technicznej nr 99.

  1. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że roboty drogowe są prowadzone w minimalnym zakresie tzn. głównie są to wykopy gruntu na utylizację. Inspektor przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
  2. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
  3. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma żadnych uwag odnośnie kanalizacji.
  4. Inżynier Kontraktu przekazała, że procedura występowania niezinwentaryzowanych składowisk śmieci została zakończona i planowane jest rozpoczęcie prac związanych z ich usunięciem.
  5. Procedowanie tematu usunięcia rdestowca znajduje się na etapie podpisania protokołu trójstronnego. W chwili obecnej opracowywana jest koncepcja rozwiązania problemu.
  6. Wykonawca w dniu 25.02.22r. zgłosił nową Wytwórnię Betonu w Kluczborku i gotowość wykonania zarobów próbnych – ścieki monolityczne metodą ślizgową.
  7. Omówiono sprawy finansowe.
  8. Omówiono sprawy roszczeń
  9. Postęp prac: