Rada Techniczna nr 98

W dniu 22 lutego 2022 odbyła się Rada Technicznej nr 98.

 1. Wykonawca systematycznie przekazuje swoje wystąpienia do poszczególnych Zarządców Dróg o uzgodnienia planowanych do wprowadzenia TOR. Wykonawca planuje na 25.02.22r. wprowadzić nową Tymczasową Organizację Ruchu w miejscowości Łomnica w związku z zabezpieczeniem starego przebiegu DK 11.
 2. Kierownik Budowy przekazał, że cały czas Kontrakt jest w okresie zimowym, niemniej jednak Wykonawca próbuje prowadzić roboty te, które są dopuszczone w warunkach atmosferycznych.
 3. W zakresie robót przygotowawczych Wykonawca niezmiennie dba o utrzymanie oznakowania i walczy ze skutkami wiatrów ponadnormatywnych, które nawiedzają tereny budowy i okolicę.
 4. Główny Inspektor Robót Drogowych przekazał, że jeżeli chodzi o jakość prowadzonych robót to nie ma większych uwag. Prace, które są w tej chwili prowadzone w zakresie robót drogowych są robotami drobnymi.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że nie ma zastrzeżeń do jakości robót.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma żadnych uwag odnośnie kanalizacji.
 7. Kierownik Projektu przekazał, że nie ma uwag i zgadza się ze spostrzeżeniami przekazanymi przez Inspektorów w kwestii budowy.
 8. Wykonawca przystąpił do realizacji zamiennego Projektu technologicznego dla posadowienia podpory B obiektu MS-4 i zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru wykonane zostaną badania kontrolne osiadań.
 9. W dniu 15.02.22r., zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zamiast Rady Technicznej, odbyło się spotkanie dotyczące tematów związanych z jakością. Z tego spotkania została spisana notatka i wysłana do autoryzacji.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Omówiono roszczenia.
 12. Postęp prac: