Rada Budowy nr 32

W dniu 8 lutego 2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 32.

 1. Wykonawca złożył Raport miesięczny za miesiąc styczeń w terminie zgodnym z Warunkami Kontraktu.
 2. Kamienie Milowe:
  • I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
  • II Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20.08.2021 r.
 3. Czas, jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie wynosi: 72.18 %.
 4. W miesiącu styczniu ze względu na okres zimowy odbyła się jedna Rada Techniczna (18.01.2022)
 5. W minionym miesiącu odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 6. Przedstawiciel Wykonawcy poinformował, że realizacja robót w zeszłym miesiącu odbywała się z wykorzystaniem 23 organizacji ruchu wyniesionych w teren i utrzymywanych przez Wykonawcę. Dziesięć organizacji ruchu dotyczyło wjazdów i wyjazdów, dwie robót mostowych, trzy robót drogowych, trzy bypassów, cztery zamknięć i jedno wahadło na rondzie R4.
 7. W dniu 12.01.2022 r. został podpisany Aneks nr 3 zmieniający termin Czasu na Ukończenie zadania na dzień 08.05.2023r.
 8. Omówiono sprawy techniczne.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Postęp prac: