Rada Techniczna nr 97

W dniu 01.02.2022 r. odbyła się Rada Technicznej nr 97.

  1. Wykonawca systematycznie przekazuje swoje wystąpienia do poszczególnych Zarządców Dróg o uzgodnienia planowanych do wprowadzenia TOR. Wykonawca planuje na 03.02.22r. przełożyć ruch na jezdnię tymczasową w okolicy Sowczyc, w związku z budową obiektu WD-16.
  2. Wykonawca, w miarę możliwości pogodowych i pomimo trwającego okresu zimowego, realizuje prace budowlane..
  3. W trybie ciągłym realizowane jest rozpoznanie saperskie oraz nadzór archeologiczny i środowiskowy.
  4. Wykonawca planuje rozpoczęcie robót brukarskich w pierwszej kolejności na rondzie R-4 a kolejno na R-2, co uwarunkowane jest wystąpieniem korzystnych warunków atmosferycznych.
  5. Kierownik Projektu przekazał za pismem podpisany obustronnie Aneks w zakresie zagospodarowania odpadów zidentyfikowanych w korytarzu trasy S11. Tym samym zostało zakończone procedowanie tematu.
  6. Temat usunięcia rdestowca jest w dalszym ciągu procedowany – jako zamówienie na robotę dodatkową.
  7. Omówione zostały tematy związane z jakością prac.
  8. Omówione zostały tematy związane z roszczeniami i finansami.
  9. Postęp prac: