Rada Techniczna nr 96

W dniu 18.01.2021 odbyła się Rada Techniczna nr 96.

  1. Kierownik Budowy przekazał, że trwa okres zimowy, jednak Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby móc realizować roboty. W dużej mierze i w dużym zakresie Wykonawca skupia się na realizacji robót porządkowych.
  2. Wykonawca poinformował, że wyniesione w teren są 23 tymczasowe organizacje ruchu.
  3. Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poprosił, aby na bieżąco kontrolować oznakowanie pionowe. Inspektor polecił  sprawdzenie stanu nawierzchni dróg dojazdowych do budowy i drogach publicznych.
  4. Główny Technolog poprosiła o korektę planu badań dostosowując go do panujących warunków atmosferycznych.
  5. Temat usunięcia rdestowca jest w dalszym ciągu procedowany – jako zamówienie na robotę dodatkową.
  6. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, za wyjątkiem tych ujętych w roszczeniach, są prowadzone na bieżąco.
  7. Omówiono sprawy finansowe.
  8. Postęp robót: