Rada Techniczna nr 95

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 95.

  1. Omówiono stan procedowania porozumienia z podwykonawcami spółki kolejowej.
  2. Wykonawca poinformował, że zgodnie z deklaracją z poprzedniego tygodnia wyniesione są 23 tymczasowe organizacje ruchu. Wszystkie one funkcjonują i będą funkcjonowały w dalszym ciągu.
  3. Omówiono sprawy techniczne związane z realizacją robót.
  4. Kierownik Projektu przekazał, że nie ma żadnych uwag jeżeli chodzi o realizację robót.
  5. Omówiono tematy związane z jakością prac i częstotliwością wykonywana badań.
  6. Omówiono tematy związane z ochroną środowiska.
  7. Omówiono sprawy roszczeń.
  8. Omówiono sprawy finansowe.
  9. Postęp robót:

Tymczasowa Organizacja Ruchu