Rada Budowy nr 30

W dniu 7 grudnia 2021 r odbyła się Rada Budowy nr 30.

  1. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 75,07%.
  2. W minionym miesiącu również odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
  3. W miesiącu listopadzie odbyły się cztery Rady Techniczne: Rada techniczna nr 90 z dnia 02.11.2021r, Rada techniczna nr 91 z dnia 16.11.2021r., Rada techniczna nr 92 z dnia 23.11.2021r., Rada techniczna nr 93 z dnia 30.11.2021r.
  4. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in. spotkanie dotyczące powołania Komisji Rozjemczej, rozliczeń, umów podwykonawczych, płatności.
  5. Inżynier poinformowała, że Zamawiający otrzymał decyzję RDOŚ odnośnie możliwości składowania rdestowca do roku 2025, którą przekazał Wykonawcy.
  6. W okresie sprawozdawczym wykonywane były na budowie kontrolne badania polowe nośności i zagęszczenia warstw nasypowych oraz warstw z kruszywa. W zakresie mieszanek mineralno-asfaltowych również pobierano próbki do badań kontrolnych. Ze wszystkich badań są sporządzane sprawozdania i dostarczane do Inżyniera.
  7. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska są prowadzone na bieżąco.
  8. Inżynier wydała Polecenie Zmiany nr 1 dla „cichej  nawierzchni”.
  9. Zakończono procedowanie dwóch zamówień dodatkowych na ekrany akustyczne, zabezpieczenie szczelin między obiektami podpisaniem Aneksów.
  10. Postęp prac