Rada Techniczna nr 93

W dniu 30.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 93.

  1. Wykonawca poinformował, że całość robót w zeszłym tygodniu realizowana była w oparciu o 25 tymczasowych organizacji ruchu wdrożonych w teren. Wczoraj zgodnie z planem Wykonawca wprowadził zawężenie drogi DK11 na wysokości wsi Łomnica do realizacji początku całego odcinka wraz z Rondem R1 i jest to 25 organizacja ruchu.
  2. Wykonawca poinformował, że na każdej drodze bez względu na to czy jest to droga krajowa, wojewódzka, powiatowa czy gminna jest on przygotowany na zimowe utrzymanie w zakresie odcinków występujących na placu budowy Wykonawcy.
  3. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o bieżące roboty drogowe to nie ma żadnych uwag.
  4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej zwrócił uwagę, że obecnie występuje sytuacja obniżonych temperatur i należy przestrzegać zasad PZJ, który został w tym zakresie opracowany (Roboty betonowe w zakresie obniżonych temperatur). 
  5. Zamawiający przekazał, że jeżeli chodzi o postęp robót nie ma żadnych uwag.
  6. Omówiono tematy, które w dalszym ciągu wymagają zakończenia procedury (występowanie rdestowca, występowanie niezinwentaryzowanych składowisk odpadów, polecenie zmiany – cicha nawierzchnia).
  7. Główna Technolog przekazała, że dniu dzisiejszym odbędą się zaroby próbne dla nowej recepty na beton konstrukcyjny C35/45 przeznaczonej na filary, podpory.
  8. Omówiono sprawy finansowe.
  9. Omówiono sprawy organizacyjne.
  10. Postęp prac: