Rada Techniczna nr 92

W dniu 23 listopada odbyła się Rada Techniczna nr 92.

  1. Wykonawca poinformował, że aktualnie na odcinku budowy wdrożone są 24 organizacje ruchu czynne. Z zakresu zaplanowanych na zbliżający się okres – wygrodzenie DK11 w zakresie ronda R1.
  2. Omówiono sprawy organizacyjno-administracyjne.
  3. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o bieżące roboty drogowe to nie ma żadnych uwag.
  4. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej potwierdził przekazany przez Wykonawcę zakres robót. Omówiono sprawę zabezpieczenia materiałów przed ulewnymi deszczami.
  5. Inżynier podsumowała, że jeżeli chodzi o postęp robót na budowie to nie ma większych uwag.
  6. Zamawiający (Kierownik Projektu) przekazał, że jest zadowolony z postępu robót i zaangażowania Wykonawcy.
  7. Omówiono tematy związane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi na placu budowy.
  8. Omówiono tematy związane z jakością.
  9. Postęp prac: