Rada Techniczna nr 91

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 91.

  1. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o bieżące roboty drogowe to nie ma żadnych uwag. Inspektor przekazał, aby na bieżąco utrzymywać stan tymczasowych objazdów i przejazdów.
  2. W dniu 09.11.21r. w biurze Inżyniera w Łomnicy odbyło się spotkanie z Sołtysem i przedstawicielami mieszkańców oraz Wykonawcą w związku z otrzymanym wnioskiem mieszkańców.
  3. Inspektor Robót Branżowych poinformował, że odnośnie kanalizacji i zbiorników nie ma żadnych uwag.
  4. Zamawiający nie wniósł uwag do prowadzonych robót.
  5. We wtorek, tj, 09.11.2021 odbyło się spotkanie techniczne związane z jakością prowadzonych robót oraz wynikami badań kontrolnych z zakresu betonu, kruszywa i mieszanki mineralno-asfaltowej.
  6. Postęp prac