Rada Techniczna nr 90

W dniu 2 listopada 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 90.

  1. Wykonawca poinformował, że obecnie realizacja robót opierała się o 23 wdrożone organizacje ruchu na teren budowy (w załączeniu)
  2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o realizację robót na budowie to wszystko toczy się zgodnie z planem. Inspektor przekazał, że nie ma uwag co do większości asortymentów pod względem jakości.
  3. W zakresie robót mostowych omówiony został temat próbnego obciążenia pali.
  4. Inspektor robót Branżowych oświadczył, że nie ma żadnych uwag. Inspektor przekazał jedynie prośbę, żeby przy zbiornikach zaczęli pracę kanalarze, tak aby odpływy były wykonane przed samym zakończeniem robót na zbiornikach.
  5. Omówiony został temat kruszywa do MMA i wyznaczenie odcinka próbnego dla warstwy wiążącej.
  6. Inżynier przekazała że wnioski zgłoszeń dostawców, usługodawców i podwykonawców są na bieżąco weryfikowane i przesyłane opinie do Zamawiającego.
  7. Omówiono sprawy finansowe.
  8. Postęp prac: