Rada Techniczna nr 89

W dniu 26 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 89.

  1. Wykonawca poinformował, że obecnie obowiązują 23 organizacje ruchu. Wprowadzili organizację związaną z ruchem wahadłowym na rondzie R4, czyli na końcu odcinka, gdzie rozpoczęte zostały roboty ziemne związane z połówkowym zajęciem (budowa tarczy ronda R4). W  zakresie robót przygotowawczych cały czas utrzymywane są oznakowania Placu Budowy w zakresie znaków informacyjnych i ostrzegawczych czasowych organizacji ruchu, drogi  dojazdowe utrzymywane są w trybie ciągłym, przeprowadzane jest również  rozpoznanie saperskie.
  2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o roboty drogowe, to wszelkie drobne uwagi jakie występują w trakcie wykonywania robót drogowych są przekazywane i korygowane na bieżąco.
  3. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że potwierdza wykonanie robót przedstawionych przez Kierownika Budowy.
  4. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
  5. Zamawiający poinformował, że nie ma uwag.
  6. W minionym tygodniu odbyło się robocze spotkanie w zakresie jakości mma oraz dokumentów z tym związanych.
  7. Wszystkie sprawy związane z ochroną środowiska, za wyjątkiem tych ujętych w roszczeniach, są prowadzone na bieżąco.
  8. Omówiono roszczenia.
  9. Omówiono sprawy finansowe
  10. Postęp robót

Tymczasowa organizacja ruchu: