Rada Techniczna nr 88

W dniu 19 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 88.

  1. Omówione zostały sprawy organizacyjno-administracyjne.
  2. Omówione zostały sprawy techniczne.
  3. Omówione zostały sprawy finansowe.
  4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o roboty drogowe na całym odcinku, to rozpoczęto prace bitumiczne na pierwszym i drugim etapie.
  5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że potwierdza wykonanie robót przedstawione przez Kierownika Budowy w zakresie zaawansowania.
  6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
  7. Zamawiający poinformował, że nie ma uwag do postępu prac.
  8. Postęp prac