Rada Budowy nr 28

W dniu 12 października 2021 r. odbyła się Rada Budowy nr 28.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. II Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20.08.2021r.
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 69,56 %.   
 4. Zaawansowanie finansowe to 35,36 % w stosunku do całości kontraktu.
 5. Rozstrzygnięcie Roszczenia R10 – dotyczącego przesunięcia czasu na ukończenie ze względu na opóźnienia w wydaniu Decyzji ZRiD – czas na ukończenie 08.05.2023 r.
 6. W miesiącu wrześniu odbyły się trzy Rady Techniczne:
  • Rada techniczna nr 84 z dnia 14.09.2021r. – ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa COVID 19, RT odbyła się w formie hybrydowej – spotkanie w biurze i telekonferencji.
  • Rada techniczna nr 85 z dnia 21.09.2021r. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa COVID 19, RT odbyła się w formie hybrydowej – spotkanie w biurze i  telekonferencji
  • Rada techniczna nr 86 z dnia 28.09.2021r.. Ze względu na sytuację wyjątkową związaną z epidemią koronawirusa COVID 19, RT odbyła się w formie hybrydowej – spotkanie w biurze i telekonferencji. – na których omawiano bieżące sprawy administracyjne i projektowe oraz przedstawiano plan prac na kolejny okres
 7. W miesiącu wrześniu odbyła się jedna Rada Budowy: Rada Budowy Nr 27 odbyła się w dniu 07.09.2021 r.
 8. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze m.in.:
  • spotkanie dotyczące występowania nieprzewidzianych warunków środowiskowych – rdestowca, śmieci, rozliczeń itp.
  • Spotkanie dotyczące roszczeń – Rada Roszczeń
 9. Postęp prac: