Rada Techniczna nr 87

W dniu 5 października 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 87.

 1. Omówiona została sytuacja realizacji robót na odcinku, gdzie równolegle prowadzone są roboty kolejowe, będące częścią innej inwestycji.
 2. Wykonawca poinformował, że obecnie obowiązują 22 organizacje ruchu. Wykonawca wprowadził dwa tygodnie temu organizację ruchu dla ronda R4, a tydzień temu tymczasową organizację ruchu dla prac na obiekcie mostowym przy ul. Lompy w m. Łomnica – zawężenia poboczy i wykonanie ścieżki dla ruchu pieszego. Pełny zakres Tymczasowej Organizacji Ruchu – w załączeniu.
 3. Ustalono, że w dniu niniejszej Rady, odbędzie się przejazd kontrolny BHP przedstawicieli Wykonawcy oraz Nadzoru.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że jeżeli chodzi o roboty drogowe nie ma większych uwag co do prowadzonych robót. Wszelkie uwagi drobne, jakie się pojawiają, są natychmiast usuwane w trakcie wizytacji budowy.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że roboty mostowe prowadzone są dobrze. Przy obiektach WS-5 i WS-23 nadrabiane są niewielkie zaległości.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
 7. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
 8. Omówiono bieżące sprawy techniczne.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe
 11. Postęp robót: