Rada Techniczna nr 86

W dniu 28 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 86.

  1. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że roboty drogowe są prowadzone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę programem robót. Nie ma opóźnień ani przyspieszeń. Jakość prowadzonych robót jest zadowalająca i spełnia wymogi specyfikacji technicznej.
  2. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że potwierdza wykonany zakres robót przedstawiony przez Kierownika Projektu.
  3. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
  4. Zamawiający przekazał, że na chwilę obecną nie ma żadnych dodatkowych uwag, co do realizacji kontraktu.
  5. Omówiono sprawy techniczne oraz tematy, które są wciąż w procedowaniu.
  6. Omówiono tematy dotyczące jakości (materiały, zaroby próbne).
  7. Omówiono roszczenia.
  8. Omówiono sprawy finansowe.
  9. Postęp prac

TOR