Rada Techniczna nr 85

W dniu 21 września 2021 r. odbyła się Rada Techniczne nr 85.

 1. Omówiony został temat prac prowadzonych na terenie należącym do kolei.
 2. Wykonawca poinformował, że planuje wprowadzić nową organizacji ruchu w związku z budową ronda R4 i łącznicy – zawężenie pobocza – w dniu 22.09.21r. Wykonawca poinformował, że przystępuje do robót ziemnych dla samego ronda na tym obszarze.
 3. Omówiono bieżące sprawy związane z realizacją robót.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że nie wnosi większych uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym. Wszelkie ewentualne nieprawidłowości, wskazywane Kierownikom robót i są na bieżąco usuwane.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że nie ma zastrzeżeń do postępu robót branży mostowej, wszystkie niejasności są na bieżąco rozwiązywane.
 6. Inspektor Robót Branżowych przekazał, że nie ma uwag do prowadzonych robót.
 7. Inżynier wyraziła zadowolenie z postępu robót i przekazała, że nie ma uwag do jakości prowadzonych prac.
 8. Zamawiający przekazał, że na chwilę obecną nie ma żadnych uwag.
 9. Omówiono temat nieprzewidywalnych warunków fizycznych na placu budowy: występowanie inwazyjnego gatunku rdestowca oraz niezinwentaryzowanych składowisk odpadów.
 10. Wyniki badań kontrolnych stali wysyłanej do Laboratorium są pozytywne.
 11. W dniu 14.09.2021 r., po Radzie Technicznej, odbyła się wizytacja w Wytwórni mas bitumicznych w Lipiu Śląskim.
 12. Inżynier poinformowała, że kontrola placu magazynowego w Rydzynie wraz ze złożonym na nim materiałem na budowę obiektów mostowych PS-22, PS-25B, WS-25 oraz MS-25A odbyła  się w dniu 20.09.21r. Materiał został odebrany.
 13. Omówiono sprawy finansowe
 14. Postęp robót

Tymczasowa Organizacja Ruchu