Rada Techniczna nr 84

W dniu 14.09.2021 odbyła się Rada Techniczna nr 84.

 1. Omówione zostały sprawy administracyjne (obieg dokumentów).
 2. Wykonawca poinformował, że na ten moment nie planuje wprowadzać żadnej nowej organizacji ruchu.
 3. Zakończono temat Porozumienia ze spółką kolejową.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej poinformował, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że w ramach realizacji robót mostowych nie ma zastrzeżeń do postępu prowadzonych prac.
 6. Inspektor Nadzoru przekazał, że odnośnie prac branży kanalizacyjnej nie ma uwag.
 7. Omówiono bieżące sprawy techniczne.
 8. Przedstawiono aktualny stan procedowania tematu cichej nawierzchni oraz dodatkowych ekranów.
 9. Omówiono tematy związane z jakością prac.
  • Główny Technolog przekazała, że na bieżąco wykonywane są badania kontrolne w części drogowej
  • wnioski materiałowe na materiały do budowy obiektów są w trakcie weryfikacji
 10. Omówiono tematy związane z ochroną środowiska
 11. Omówiono roszczenia
 12. Omówiono sprawy finansowe.
 13. Postęp prac: