Rada Budowy nr 27

W dniu 7 września odbyła się Rada Budowy nr 27.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. II Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. 20.08.2021r.
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 66,85 %.
 4. Zaawansowanie finansowe wynosi 30,57 % w stosunku do całości kontraktu.
 5. W miesiącu sierpniu nie było żadnych wypadków na terenie budowy.
 6. W minionym miesiącu, jako że Wykonawca realizował różne asortymenty robót, na różnych frontach – na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 7. W miesiącu sierpniu odbyły się cztery Rady Techniczne, na których omawiano bieżące sprawy administracyjne i projektowe oraz przedstawiano plan prac na kolejny okres:
  • Rada Techniczna nr 80 z dnia 03.08.2021r
  • Rada Techniczna nr 81 z dnia 17.08.2021r.
  • Rada Techniczna nr 82 z dnia 24.08.2021r
  • Rada Techniczna nr 83 z dnia 31.08.2021r.
 8. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej stwierdził, że roboty w zakresie drogowym prowadzone są zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę programem oraz nie wnosi żadnych żadnych większych uwag.
 9. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że nie ma uwag do postępu i jakości prowadzonych prac.
 10. Inżynier przekazała, że nie ma uwag do prowadzonych na terenie budowy. Tempo i jakość robót jest zadowalająca.
 11. Postęp prac