Rada Techniczna nr 83

W dniu 31 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 83.

 1. W tym tygodniu ma być wprowadzona nowa organizacja ruchu – zamknięcie DW 494 na czas ułożenia belek na obiekcie WS-12.
 2. Omówiono temat utrzymywania czystości na drogach, po których poruszają się pojazdy z terenu budowy. Wystosowano prośbę do Wykonawcy, aby zwrócił na tę sprawę szczególną uwagę.
 3. Aneksy nr 1 i nr 2 dot. zamówienia dodatkowego na zabezpieczenie szczelin pomiędzy obiektami zostały przekazane do GDDKiA i są procedowane w zakresie podpisania.
 4. Polecenie Zmiany Nr 1 dotyczące „Cichej nawierzchni” jest u Zamawiającego w celu podpisania.
 5. Wizytacja wytwórni mas bitumicznych przebiegła pomyślnie.
 6. Na bieżąco wykonywane są programy odcinków próbnych, z których Raporty dostarczane są do Inżyniera. Pobieranie próbek do badań kontrolnych przebiega wg założonego harmonogramu.
 7. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej nie wniósł uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym.
 8. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że w ramach realizacji robót mostowych nie ma uwag.
 9. Inżynier oceniła postęp prac jako dobry i nie wniosła uwag do jakości prowadzonych robót.
 10. Omówione zostały sprawy finansowe.
 11. Postęp robót

Tymczasowa organizacja ruchu: