Rada Techniczna nr 82

W dniu 24 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 82.

 1. Trwa procedowanie formalności związanych z wejściem na roboty na tereny kolejowe.
 2. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót w zakresie drogowym.
 3. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że w ramach realizacji robót mostowych nie ma uwag.
 4. Przekazano prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na utrzymywanie czystości na drogach, po których poruszają się pojazdy z terenu budowy.
 5. Inżynier oceniła postęp prac jako dobry i nie ma uwag do jakości prowadzonych robót.
 6. Finalizowany jest Aneks dot. dodatkowych zabezpieczeń szczelin między obiektami.
 7. Polecenie Zmiany Nr 1 dot. cichej nawierzchni oraz Polecenie Zmiany Nr 2 dot. Ekranów akustycznych 3,0m znajduje się w ostatniej fazie akceptacji.
 8. Główny Technolog poinformowała, że na bieżąco wykonywane są programy odcinków próbnych, z których raporty dostarczane są do Inżyniera. Pobieranie próbek do badań kontrolnych przebiega wg założonego harmonogramu.
 9. Omówiono roszczenia.
 10. Omówiono sprawy finansowe.
 11. Postęp robót: