Rada Budowy nr 26

W dniu 10 sierpnia odbyła się Rada Budowy nr 26.

 1. I Kamień Milowy został zrealizowany w terminie zgodnym z WK, tj. – 20 marzec 2020 r. został złożony Wniosek o ZRID.
 2. Czas jaki upłynął w odniesieniu do Kamienia Milowego Nr II (24    miesiące) – wynosi 95,17 %.
 3. Czas jaki upłynął w stosunku do czasu na ukończenie (36 miesięcy) – wynosi 64,05 %.
 4. Zaawansowanie finansowe 27,09 % w stosunku do całości kontraktu.
 5. W minionym miesiącu został przyjęty ZPRS rew.11 – czyli zakończono temat składania ZPRS.
 6. W minionym miesiącu na całym dostępnym placu budowy, odbyło się kilka spotkań komisji odbioru oznakowania robót, na czas realizacji.
 7. W dniu 05.07.21r. w siedzibie GDDKiA w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK, PKP Nieruchomości oraz Zamawiającego. Na spotkaniu został podpisany protokół przekazania terenów będących w zarządzie PKP PLK oraz PKP Nieruchomości dla GDDKiA w Opolu. W konsekwencji przejęcia działek terenów kolejowych, Zamawiający na spotkaniu, tego samego dnia przekazał protokolarnie działki dla Wykonawcy  budowy obwodnicy Olesna. Temat rozpoczęcia robót na terenach sąsiedniej inwestycji jest wciąż procedowany.
 8. W miesiącu lipcu odbyły się trzy Rady Techniczne.
 9. Oprócz narad kontraktowych odbywały się w minionym miesiącu spotkania robocze, m.in:
  • spotkanie dotyczące spraw technologicznych oraz programu naprawczego na obiekcie mostowym MS-4,
  • występowania nieprzewidzianych warunków środowiskowych – rdestowca, śmieci
  • negocjacje cenowe dotyczące poleceń
 10. Postęp prac do RB26

TOR: