Rada Techniczna nr 80

W dniu 3 sierpnia 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 80.

 1. Ustalony został termin rozpoczęcia robót na terenach kolejowych.
 2. W dniu 02.08.2021 r. odbył się przejazd kontrolny BHP na całej długości realizowanego zadania, w którym uczestniczyli przedstawiciele ds. BHP ze strony Wykonawcy oraz Nadzoru.
 3. Omówiona została kwestia przewozu materiału z wykopu przez teren miasta.
 4. Główny Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że jakość prowadzonych robót jest dobra i nie wnosi uwag.
 5. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej poinformował, że roboty prowadzone są zgodnie ze złożonym harmonogramem.
 6. Inżynier Kontraktu po objeździe terenu budowy w dniu 30.07.2021 r. oceniła postęp prac jako zadowalający i nie ma uwag do jakości prowadzonych robót.
 7. Procedowany jest temat utylizacji rdestowca.
 8. Omówiony został kolejny etap utylizacji składowisk śmieci.
 9. Główny Technolog poinformowała, że będzie zorganizowany pobór próbek stali.
 10. Wykonawca zgłosił Projekt odcinka próbnego: Projekty odcinków próbnych-warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o cbr=60%, gr. 17 cm, który został zaakceptowany, wstępny termin planowany jest na 04.08.2021.
 11. Wykonawca poinformował, że z dniem 03.08.2021 zostanie złożona recepta na masy bitumiczne.
 12. Omówiono występujące roszczenia.
 13. Omówiono sprawy finansowe.
 14. Postęp prac

Obowiązująca Tymczasowa Organizacja Ruchu