Rada Techniczna nr 79

W dniu 27 lipca 2021 r. odbyła się Rada Techniczna nr 79.

  1. Omówiono możliwość rozpoczęcia robót przygotowawczych na terenach kolejowych (na podstawie Porozumienia z PKP PLK).
  2. Omówiono temat usunięcia rośliny inwazyjnej – rdestowca.
  3. Temat związany z napotkaniem w dwóch lokalizacjach składowiska odpadów oraz dodatkowe dwie lokalizacje przesłane do procedowania jako roboty dodatkowe.
  4. W dniu 22.07.21r. odbyło się robocze spotkanie związane z omówieniem bieżących zagadnień dot. technologii robót – korelacja wskaźników zagęszczenia, uszczegółowienie zapisów ST na wymianę gruntów oraz badań kontrolnych z branży drogowej.
  5. Inspektor Nadzoru Branży Drogowej przekazał, że nie wnosi uwag do prowadzonych robót na odcinku I i II, utrzymywany postęp jest bardzo dobry, w kwestiach jakościowych również nie było uwag.
  6. Inspektor Nadzoru Branży Mostowej przekazał, że roboty przebiegają zgodnie z przekazanym przez Wykonawcę planem robót i nie wnosi żadnych uwag.
  7. Omówiono roszczenia.
  8. Omówiono sprawy finansowe
  9. Postęp robót: